Viðskiptastjóri á Lyfjasviði (Key Account Manager)

Icepharma leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi

 

Viðskiptastjóri á Lyfjasviði (Key Account Manager)

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Kynningar á lyfjum og myndun viðskiptatengsla við lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk
 • Þátttaka í og skipulagning funda og ráðstefna hérlendis og erlendis
 • Markaðsgreiningar og áætlanagerð
 • Samskipti við erlenda birgja
 • Gerð auglýsinga og markaðsefnis

 

Hæfnikröfur:

 • Háskólamenntun í heilbrigðisgreinum, t.d. lyfjafræði
 • Reynsla af sölu- og markaðsstarfi, viðskiptastjórn og sölu heilbrigðisvara eða lyfja
 • Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Jákvæðni, framúrskarandi færni og áhugi á mannlegum samskiptum og tengslamyndun
 • Hæfileikar til og ánægja af að vinna kappsamlega, sjálfstætt og skipulega að skýrum markmiðum
 • Hæfileikar til og áhugi á að setja sig inn í flókið fræðilegt efni
 • Mjög góð færni í miðlun upplýsinga í ræðu og riti
 • Gott vald á íslensku og ensku

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson, framkvæmdastjóri Lyfjasviðs Icepharma, bessi@icepharma.is.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi. Umsóknarfrestur er til 20. október 2019.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.